مؤسسات خیریه

انجمن خیریه بهداشتی درمانی حضرت ابوالفضل(ع) ویژه بیماران کلیوی و قلبی اصفهان

انجمن خيريه بهداشتی درمانی حضرت ابوالفضل(ع)

انجمن خيريه خدمات درماني حضرت ابوالفضل (ع) (ویژه بیماران کلیوی و قلبی اصفهان) یکی از انجمن های خیریه فاخر و فعال در زمینه خدمات بهداشتی درمانی به ویژه در حوزه دیالیز و قلب و کلیه می باشد.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - مؤسسات خیریه