معرفی مجمع

اهداف و وظایف

اهداف مجمع عبارتند از :

 

الف : كليات

۱- هدفمند نمودن فعالیت های خیرین در راستای نیازهای حوزه بهداشت و درمان شامل: احداث تکمیل تجهیز و ترت

۲- تلاش جهت هماهنگی و حمایت معنوی و قانونی از فعالیت های موسسات خیریه در بخش بهداشت و درمان سلامت

۳- برنامه ریزی و فرهنگ سازی جهت حضور فعال خیرین و نیکو کاران جامعه برای سرمایه گذاری در تو سعه خدمات بهداشتی درمانی و سلامت

اسامی مؤسسین خیرین تامین سلامت اصفهان

هيات امنا ركن عالى تصميم گيرى و سياست گذارى هاى كلان در مسائل مختلف مجمع خيرين است و آئين نامه ها و دستورات را تصويب وابلاغ مى نمايد و متشكل از خيرين برگزيده،معتمدین، مسئولين ارشد استان ودانشگاه وفعالان عرصه سلامت میباشد.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - معرفی مجمع