مجمع خیرین سلامت کشور

مجمع خیرین سلامت کشور

 
فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ اللّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (آیه ۱۴۸ سوره بقره)
 
پس در كارهاى نيك بر يكديگر پيشى گيريد هر كجا كه باشيد خداوند همگى شما را [به سوى خود باز] مى‏آورد در حقيقت‏ خدا بر همه چيز تواناست
  
امام علی علیه‏ السلام می‏فرماید: «نسبت به همه مردم احساس داشته باش وبه آن‏ها احسان کن»
ماه رمضان سال 1386 شروع به کار مجمع خیرین سلامت کشور
فرازهايي از فرمايشات مقام معظم رهبری درخصوص مجمع خیرین سلامت
مقام معظم رهيري :کار مجمع خيرين تامين سلامت، ساماندهي و تشکيلاتي کردن فعاليتهاي مردمي است که بسيار با ارزش است.
اینجانب قبلا درمانگاهها و مراکز خیریه را دیده ام و از آنها رضایت داشتم ولی کار شما اساسی تر و عمیق تر است
بی‌گمان احسان و نيكوكاری، ويژه انسان‌هايی است كه در مسير هدايت قرار گرفته و كمال را از خداوند می‌جويند. دوری از خصلت‌های ناپسند موجب می‌شود تا دست كمك و ياری ديگرانی كه به سوی ايشان دراز شده را بفشارند و به آنان ياری و مدد رسانند. از نعمت‌های به دست آمده و خداداد در راه خدا انفاق كنند و از هر توان و نيرويی كه خداوند به ايشان داده، در راستای تكامل فردی و اجتماعی بهره گيرند. از اين رو می كوشند تا نيازهای فردی و اجتماعی و نيز روحی و مادی ديگران را به هر طريق ممكن برطرف سازند.
نيكی و نيكوكاری در اشكال مختلف و متنوعی ظهور و بروز می كند. قرآن در سه دسته ارتباط خدا با انسان، انسان با خدا و انسان با انسان ديگر، مصاديق زيادی را برای نيكوكار بيان می‌كند
كمك و تعاون به عنوان اصول اصلی نيكوكاری همراه با بخشندگی عاملی می‌شود تا همگرايی اجتماعی در ايشان با نوع دوستی تقويت شود. ريشه و منشا نيكوكاری را بايد در ايمان حقيقی افراد دانست؛ زيرا تنها مومنان با پذيرش خالقيت و ربوبيت الهی و نيز باور به روز رستاخيز و مسئله پاداش و كيفر در آخرت است كه به احسان روی می آورند و به عنوان بنده خاص الهی در خدمت به ديگران می كوشند و از هيچ كوشش و تلاشی برای رفع و دفع نيازهای متنوع ديگران دست نمی شويند.
آيات بسياری از قرآن، ايمان و عبوديت از انسان را به عنوان عوامل اصلی نيكوكاری و احسان انسان برشمرده است كه می‌توان به آيات 83 و 85 سوره مائده و آيات 80 تا 122 سوره صافات اشاره كرد؛ زيرا بندگی خدا به معنای آن است كه ديگران هم چون آفريده‌های الهی از كرامت و شرافت آفرينش الهی برخوردار می‌باشند و مؤمن به عنوان وظيفه شرعی و اخلاقی بر خود فرض می‌بيند تا به ديگر آفريده‌های الهی نيكی كند تا شرايط مناسبی برای دست يابی به هدايت الهی و رشد و تكامل فراهم آيد و ديگران نيز بتوانند در مسير تكامل قرارگيرند و به سعادت دست يابند.