مسیر رستگاری

مسیر رستگاری

سرمقاله

مقام معظم رهبری: سعی کنید تشکیلات مجمع خیرین سلامت به سمت یک تشکیلات اداری بسته نرود

نگاهی به وقف در اصفهان :اصفهان شهری با هزار و ۴۰۲ موقوفه

حضرت آیت الله العظمی مظاهری ، رئیس حوزه علمیه اصفهان : در مسیر خدمت به خلق ملاک صحت ، اخلاص نیت است

خیر و خیر خواهی از منظر مراجع تقلید و علما

وقف از گذشته تا به امروز

اعضای هیأت مدیره مجمع خیرین سلامت استان اصفهان

آیت الله طباطبایی نماینده ولی وقیه و امام جمعه اصفهان: چیزی بهتر از وقف وجود ندارد تا با آن پرونده وجودی انشان مفتوح بماند

دکتر هاشمی درهمایش مدیران عامل مجمع خیرین سلامت سراسر کشور: امیدوارم مجمع خیرین سلامت در مسیر پرشتاب تر و بهتر حرکت کند.

دبیرکل مجمع خیرین اسلامت کشور: همکاری صمیمانه دولت با خیرین بسیاری از مشکلات بهداشت ودرمان رفع می شود

دکتر زرگر، استاندار اصفهان: فعالیت های خیرین اصفهانی در همه دنیا از درخشش خاصی برخوردارند

دکتر اصغری، رییسی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان : خیرین ، دولت را در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی یاری کنند

مهندسی امینی، رییس شورای شهر اصفهان : خیر بن سلامت، بازوان توانمند حاکمیت در رفع مشکلات جامعه هستند

دکتر جمالی نژاد شهردار اصفهان تاکید کرد: ضرورت ورود خیریه ها در بحث فرهنگ سلامت

توجه مسئولان به نیکوکاران عرصه سلامت موجب افزایش کارهای خیرخواهانه خواهد شد

مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان اصفهان: نقشی فعالیت خیریه های سلامت در اعتلای خدمات بهداشتی درمانی برجسته است

دکتر یوسفی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: در مسابقه خدمت از دیگران سبقت بگیریم

عضو هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت استان اصفهان: ۳۶ بخشی دیالیز در استان اصفهان فعال است

عضو هیأت مدیره مجمع خیرین سلامت استان اصفهان :خیرین سلامت بارسنگینی از دوش دولت برداشته اند

عضو هیأت مدیره مجمع خیربن سلامت استان اصفهان : ضرورت همکاری سازمان های دولتی با خیرین سلامت

عضو هیات مدیره مجمع خیرین سلامت استان اصفهان : خیرین سلامت استان اصفهان نقشی موثر و مثال زدنی دارند

دکتر امینی : خیرین سلامت بهترین حامیان بخشی درمان هستند

دکتر سلطانیان، بازرس اصلی مجمع خیرین سلامت استان اصفهان : ضرورت ایجاد معاونت امور خیرین در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

عضو هیات مدیره مجمع خیربن سلامت استان اصفهان: مجمع خیرین سلامت، بیماران را به زندگی امیدار کرده است

مدیر روابط عمومی مجمع خیرین سلامت استان اصفهان :هم سویی مسوولان و خیرین شتاب فعالیت های خیرین سلامت را بیشتر می کند

بازرس علی البدل مجمع خیرین سلامت استان اصفهان : جوانان می توانند در حوزه پیشگیری از بیماری ها ورود کنند

عضو هیات مدیره مجمع خیرین سلامت استان اصفهان: توسعه فعالیت خیرین سلامت در گرو همکاری بیشتر دانشگاه علوم پزشکی است

گذری کوتاه بر فعالیت های مجمع خیرین سلامت استان اصفهان