انجمن خیریه امداد و درمان حضرت زهرا(س)

انجمن خیریه امداد و درمان حضرت زهرا(س)

معرفی


انجمن خیریه امداد و درمان حضرت زهرا (س) در سال 1385 با توجه به مشکلات عدیده و مسایل خاص مراکز آموزشی درمانی الزهرا(س) از جمله کثرت مراجعه بیماران و هراهان بیماران از نقاط مختلف شهر و استان اصفهان و نیز استان های مجاور با همکاری خیرین محترم اصفهان، در زمان ریاست جناب آقای دکتر سید علی موسوی تأسیس شد تا با جذب و دریافت کمک های مردمی و هدایت آنها بتواننددر حل بخشی از این مشکلات و درمان بیماران نیازمند اقدام نمایند.دفتر این خیریه در یکی از اتاق های امور اداری مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) واقع شده است. این انجمن خدمات حمایتی رفاهی متنوعی به بیماران به ویژه بیماران نیازمند و همراهان آنان انجام می دهد که می توان به محورهای زیر اشاره کرد:

همکاری و تعامل با دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جهت ساخت، تجهیز و راه اندازی  واحدهای درمانی مورد نیاز بیماران در راستای انجام خدمات بهینه به آنها، شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات خیریه، سازمان های غیر دولتی(مردم نهاد) در عرصه های ملی و بین المللی و برقراری ارتباط با آنان به منظور جذب و دریافت کمک های مادی و معنوی ، ارتباط مستقیم با بیماران و همراهان بیماران از طریق عیادت ، گفتگو و ... با هدف دریافت نقطه نظرات آنان به منظور برنامه ریزی و اصلاحات لازم ، تجلیل و قدر دانیاز نیروها و کادر دلسوز و متعهد مرتبط با بیماران به منظور ایجاد انگیزش بیشتر در خدمات رسانی مناسب تر و شایسته تر به بیماران ارائه پیشنهادات و نقطه نظرات به منظور افزایش کیفیت خدمات درمانی.

انجمن خیریه امداد و درمان حضرت زهرا (س) همچنین در زمینه انجام امور فرهنگی برنامه مختلفی مدنظر داردکه از آن جمله می توان به توسعه و ترویج فرهنگ تکریم بیماران در بین آحاد جامعه به ویژه در جامعه پزشکی و پیرا پزشکی بر اساس دستورات الهی اشاره کرد.
خیریه درمانی حضرت زهرا (س) با همکاری جناب آقای دکتر کاشفی، دکتر حمید گنجی، علی ابریشم کار، مصطفی حجه فروش، سید حسین رضازاده، سید حسین سیدنا، مهندس عبدالحسین سیف الهی، احمد فامیل دردشتی، دکتر مهدی اذانی، محمد گل احمر، رحیم اخوان مقدم، محمد سیلانی، سیدمرتضی میرلوحی، جمال ملک نائینی، رحیم راطبی، محمدحسین صدیقی پور، مرتضی نیکبخت اداره می شود. 

آدرس، فاکس، تلفن، پیامک، پست الکترونیک، سایت


آدرس اصفهان، خیابان شهدای صفه، بلوار صفه، بیمارستان الزهرا اصفهان
تلفن  36685555_36255555
پست الکترونیک  
سایت http://charityalzahra.com/