گزارش تصویری افتتاح ساختمان مرکزی خیریه دیابت

گزارش تصویری افتتاح ساختمان مرکزی خیریه دیابت

مراسم افتتاحیه ساختمان مرکزی دیابت استان اصفهان؛ 1395/8/20

br>