گزارش تصویری دیدار مدیران بیمارستان های خیریه ای استان اصفهان با جناب آقای دکتر فولادگر

گزارش تصویری دیدار مدیران بیمارستان های خیریه ای استان اصفهان با جناب آقای دکتر فولادگر

صبح روز شنبه مورخ هفتم مرداد ماه 96 در دفتر آقای دکتر فولادگر، مدیرعامل مجمع خیرین استان اصفهان به همراه مدیران بیمارستان های خیریه ای اصفهان با جناب آقای دکتر فولادگر نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی دیدار کردند.