گزارش تصویری دیدار با حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ حسین مظاهری

گزارش تصویری دیدار با حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ حسین مظاهری

دیدار اعضای مجمع خیریه های درمانی استان اصفهان با حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ حسین مظاهری در دفتر معظم له در 1387/10/30 صورت پذیرفت