دیدار هیئت مدیره مؤسسه خیریه دیابت با شهردار

دیدار هیئت مدیره مؤسسه خیریه دیابت با شهردار

هیئت مدیره مؤسسه خیریه دیابت با شهردار اصفهان مورخ 1392/07/15 در دفتر مرکزی شهرداری دیدار کردند