بازدید استاد فرشچیان از خیریه بهداشتی درمانی حضرت ابوالفضل (ع)

بازدید استاد فرشچیان از خیریه بهداشتی درمانی حضرت ابوالفضل (ع)

استاد فرشچیان امروز مورخ 1396/06/27 مهمان انجمن خیریه بهداشتی درمانی حضرت ابوالفضل (ع) بودند. در این مراسم به عنوان قدردانی از حضور ارزشمند استاد در این دارالخیر، با اهداء حمایل مزین به نام حضرت ابوالفضل(ع) و پرچم ویژه حضرت اباعبدالله الحسین (ع) از این افتخار جامعه هنری قدردانی گردید