دیدار صمیمانه خیرین سلامت استان اصفهان با رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دیدار صمیمانه خیرین سلامت استان اصفهان با رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

در دیدار صمیمانه خیرین سلامت استان اصفهان با رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دکتر شاهین شیرانی، که در روز پتجشنبه مورخ 13 آبان ماه 1400 در تالار رویش دانشگاه علوم پزشکی انجام خواهد گرفت، از خانواده های زنده یاد حاج سیدحسن منصوری طهرانی و زنده یاد حاج علی فیض تقدیر و تشکر بعمل خواهد آمد.