عیادت رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از رئیس هیئت امنای مجمع خیرین سلامت استان

عیادت رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از رئیس هیئت امنای مجمع خیرین سلامت استان

به دنبال بستری رئیس هیئت امنای مجمع خیرین سلامت استان اصفهان، حاج احمد فامیل دردشتی در بیمارستان خورشید اصفهان، جناب آقای دکتر شاهین شیرانی ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی و دکتر نورالدین سلطانیان از ایشان عیادت نمودند و از وضعیت حال ایشان و سیر درمانی ایشان مطلع و دستورات لازم جهت رسیدگی ویژه به این خیر نامدار اصفهان به تیم پرستاری و پزشکان مربوطه صادر نمودند