برگزاری جلسه هیئت امنا انجمن خیریه امداد و درمان حضرت الزهرا(س)

برگزاری جلسه هیئت امنا انجمن خیریه امداد و درمان حضرت الزهرا(س)

جلسه هیئت امنا انجمن خیریه امداد و درمان حضرت الزهرا (س) در روز یکشنبه مورخ 1400/09/14 ساعت 6 بعدازظهر در تالار انجمن خیریه امداد و درمان حضرت الزهرا(س) با حضور اکثریت اعضای هیئت امنا، رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مدیر روابط عمومی دانشگاه و مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان اصفهان به منظور تجلیل و تکریم از خانواده حاج حسین اسدی و انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس تشکیل گردید