گالری تصاویر افتتاح پنج پروژه در بیمارستان سیدالشهدا(ع) اصفهان

گالری تصاویر افتتاح پنج پروژه در بیمارستان سیدالشهدا(ع) اصفهان

پنجشنبه نهم تیرماه وزیر بهداشت دکتر عین اللهی به همراه رئیس دانشگاه دکتر شیرانی، مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان اصفهان آقای رضازاده و جمعی از مسئولان و خیران سلامت استان، در سفر نیم‌روزه خود نخست از بیمارستان سیدالشهدا (ع) بازدید نموده و اقدام به افتتاح توسعه خدمات تخصصی این بیمارستان، افتتاح توسعه خدمات درمانی، توسعه بخش‌های بالینی، افتتاح توسعه خدمات رادیوآنکولوژی بیمارستان و افتتاح توسعه خدمات تشخیصی، کرد.