دیدار جمعی از خیرین به همراه اعضای هیات مدیره مجمع خیرین سلامت استان اصفهان با جناب آقای حاج علی فیض

دیدار جمعی از خیرین به همراه اعضای هیات مدیره مجمع خیرین سلامت استان اصفهان با جناب آقای حاج علی فیض

صبح جمعه ساعت 9:30 مورخ 1396/11/13 در منزل خیّر و نیکوکار نامی اصفهان جناب آقای حاج علی فیض به منظور قدردانی از خدمات ارزشمند و تاثیرگذار این چهره ماندگار در جهت خدمت به جامعه خصوصاً نظام سلامت با اهداء لوح تقدیر و مدال حامی سلامت و تقدیم یک حلقه گل از ایشان به عنوان ستاره ای در آسمان نیکوکاری، شخصیتی خدمتگزار به جامعه و چهره ماندگار حوزه بهداشت درمان تجلیل نمودند.
 
در این مراسم ابتدا مدیرعامل مجمع خیرین سلامت، طی سخنانی از خدمات شایان این نیکوکار عالی مقام قدردانی نموده و از پشتیبانی های این مرد ولائی که نام او در همه دفترهای خیر اصفهان چون نگینی می درخشد و به عنوان یک الگوی مناسب برای همه علاقمندان و شیفتگان خدمت به جامعه سرمشق ایثار مالی و حضور در عرصه خیر و خدمت به جامعه بوده قدردانی نمودند.
 
در ادامه ریاست هیات مدیره مجمع خیرین سلامت از ظرفیت های ارزشمند و پشتیبانی های بی دریغ آقای حاج علی فیض در همه عرصه ها قدردانی و تشکر نمودند.
 
و در پایان با اهداء هدایا عکس یادگاری با این چهره ماندگار و خانواده محترم و معززشان به عنوان یک تصویر ماندگار گرفته شد.
دیدار جمعی از خیرین به همراه اعضای هیات مدیره مجمع خیرین سلامت استان اصفهان با جناب آقای حاج علی فیض
دیدار جمعی از خیرین به همراه اعضای هیات مدیره مجمع خیرین سلامت استان اصفهان با جناب آقای حاج علی فیض
دیدار جمعی از خیرین به همراه اعضای هیات مدیره مجمع خیرین سلامت استان اصفهان با جناب آقای حاج علی فیض
دیدار جمعی از خیرین به همراه اعضای هیات مدیره مجمع خیرین سلامت استان اصفهان با جناب آقای حاج علی فیض