دیدار اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت با استاندار اصفهان

دیدار اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت با استاندار اصفهان

استاندار اصفهان در دیدار اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره ملی مهر سلامت عنوان کرد: باید از زبان هنر در جهت ایجاد و تشویق خیریه ها و گسترش روحیه خیراندیشی استفاده شود.
دکتر محسن مهرعلیزاده اظهارداشت: باید از زبان هنر در جهت ایجاد و تشویق خیریه ها و گسترش روحیه خیراندیشی استفاده شود و فرهنگ زندگی اجتماعی گسترش یابد.
دکتر محسن مهرعلیزاده در دیدار اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره ملی مهر سلامت با ایشان، اظهارداشت: فرهنگ سازی در خصوص رعایت بهداشت و سلامت جامعه هزینه های اقتصادی و انسانی آن را کاهش می دهد.
وی افزود: اصفهان در حوزه هنر از همه شهرها جلوتر و مبدع بوده است و اگر از هنر در جهت خیر و ایجاد و تشویق خیریه ها و گسترش روحیه خیراندیشی استفاده شود بسیار موفق و مطلوب خواهد بود.
استاندار اصفهان با بیان اینکه اینگونه فعالیت ها در دراز مدت آثار و برکات زیادی خواهد داشت، افزود: اگر موفق شویم سیر کارهای خیر را از مادیات صرف به سمت معنویات و فرهنگ سازی سوق دهیم کار مهمی انجام شده است و در این راستا باید فرهنگ زندگی اجتماعی گسترش یابد.
رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره ملی مهر سلامت نیز در این دیدار با بیان اینکه تا کنون برنامه ریزی، فراخوان و تعیین محورهای جشنواره انجام گرفته است، افزود: تاکنون 250 فیلم به این جشنواره رسیده و امیدواریم انجام فعالیت های خیرخواهانه رونق یابد و جشنواره به خوبی برگزار شود چرا که در تأمین کمک هزینه درمان و تجهیزات بیمارستانی نیازمند کمک خیرین هستیم.