آشنایی با خیرین

بیمارستان تخصصی و دارالشفاء حضرت زهرای مرضیه (س)

بیمارستان تخصصی و دارالشفاء حضرت زهرای مرضیه (س)

اصفهان، میدان قدس، ابتدای خيابان علامه مجلسي، حدفاصل چهارراه ابن سينا و طوقچي، دارالشفاء و بيمارستان حضرت زهراي مرضيه (س)
بيمارستان تخصصي و فوق تخصصی عسکریه (ع)

بيمارستان تخصصي و فوق تخصصی عسکریه (ع)

اصفهان، خيابان سروش، خیابان عسکريه، انجمن خيريه بهداشتی و درمانی و بیمارستان تخصصی عسکريه اصفهان
دارالشفاء حضرت جواد الائمه (ع)

دارالشفاء حضرت جواد الائمه (ع)

<p>اصفهان، چهارراه شکرشکن، اول خيابان نشاط، دارالشفاء حضرت جوادالائمه (ع)</p>
مرکز بهداشتی درمانی و دارالشفاء امام زاده ابوالعباس خوراسگان

مرکز بهداشتی درمانی و دارالشفاء امام زاده ابوالعباس خوراسگان

<p>اصفهان -خوراسگان -ابتداي خيابان جي شرقي -کوي بسيج -جنب امامزاده ابوالعباس (ع)</p>
مرکز درمانی حضرت زینب (س)؛ خیریه سیدنا حسین بن علی(ع)

مرکز درمانی حضرت زینب (س)؛ خیریه سیدنا حسین بن علی(ع)

<p style="text-align: justify;">اصفهان- خيابان زينبيه جنوبي- بعد از چهار راره عاشق اصفهاني- جنب آتش نشاني- مجتمع پزشکي حضرت زينب (س)</p>
انجمن خیریه خادم المهدی، آزمایشگاه و رادیولوژی تخصصی مهدیه

انجمن خیریه خادم المهدی، آزمایشگاه و رادیولوژی تخصصی مهدیه

<p>اصفهان، خيابان احمد آباد، انجمن خیریه خادم المهدی، آزمایشگاه و رادیولوژی تخصصی مهدیه</p>
انجمن خيريه بهداشتی درمانی و بیمارستان حجه ابن الحسن (ع)

انجمن خيريه بهداشتی درمانی و بیمارستان حجه ابن الحسن (ع)

<p>اصفهان -خيابان سجاد -خيابان سپهسالار</p>
مرکز پزشکی حضرت زهرای مرضیه زینبیه

مرکز پزشکی حضرت زهرای مرضیه زینبیه

اصفهان، خیابان زینبیه، چهار راه عاشق اصفهانی، خیابان آیت آلله غفاری، بعد از حرم زینبیه، بیمارستان حضرت زهرا (س)