خانه بهداشت

کلنگ زنی خانه بهداشت روستای مزرعچه و اراضی

کلنگ زنی خانه بهداشت روستای مزرعچه و اراضی

بهره برداری از خانه بهداشت اراضی و مزرعچه تا شش ماه آینده/ مشارکت خیرین در پیشبرد پروژه های سلامت نقش موثری دارد