اولین جشنواره تجلیل از خیرین و واقفین عرصه سلامت

سخنرانی مسئولین اولین جشنواره تجلیل از خیرین و واقفین حوزه سلامت

سخنرانی مسئولین اولین جشنواره تجلیل از خیرین و واقفین حوزه سلامت

در قاموس طبیعت واژه ای پرمعناتر از احسان و خدمت نمی توان یافت
سخنرانی حاج سید حسین رضازاده در اولین جشنواره تجلیل از خیرین سلامت

سخنرانی حاج سید حسین رضازاده در اولین جشنواره تجلیل از خیرین سلامت

سرسپردگان بندگی خدا را جز اظهار ارادت به ساحت بزرگوارشان نشاید
گزارش اولین جشنواره تجلیل از خیرین سلامت

گزارش اولین جشنواره تجلیل از خیرین سلامت

در 15 تیرماه سال 88 همزمان با ایام ولادت باسعادت مولی الموحدین یعسوب الدین حضرت علی ابن ابیطالب علیه السلام در باغ موزه چهلستون اصفهان برگزار گردید