ملی

ملی

  • بستر سازی و کمک در جهت حفظ و ارتقاء بهداشت و سلامت جامعه
  • کمک در امر تأمین اجتماعی و بهداشت برای همه مردم (اصل 29 قانون اساسی)
  • تثبیت باورهای ملی همسو در جامعه با باورهای استراتژیک نظام (مشارکت عمومی)
  • برقرای ارتباط ترجیحاً عاطفی اقشار برخوردار و نیازمند جامعه و کمک به ایجاد توازن اجتماعی ، فرهنگی ، امنیتی و اخلاقی (همبستگی ملی)
  • تبدیل تهدیدهای ناشی از نارسایی های موجود در بخش سلامت جامعه به فرصت در سایه همدلی و همبستگی و همیاری
  • فرهنگ سازی در باره علل محدودیت های بهداشتی ، درمانی و رفع موانع از طریق همیاری و مشارکت های مردمی
  • تلاش و کوشش لازم برای کاهش درد و آلام محرومین و نیازمندان با انگیزه تجلی مبانی والای انسان دوستی