سند چشم انداز

سند چشم انداز

در جهت جلب مشارکتهای مردمی و جذب کمکهای خیرین و واگذاری امر بهداشت و درمان به مردم به صورت غیرانتفاعی و عام المنفعه در مسیر اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی و در راستای تدابیر انسان دوستانه مبنی برجلب مشارکت های همگانی در توسعه اجتماعی ، مجمع خیرین سلامت استان اصفهان به شماره پروانه 20/1/45723 و شماره ثبت 4433 بعنوان یک سازمان مردم نهاد (NGO) (غیردولتی،غیرانتفایی،غیرسیاسی وداوطلبانه ) تشکیل و با توکل به فضل پروردگار مأموریت خود را طبق سیره نبوی و ائمه معصومین (ع) در مسیر کاستن آلام و دردهای محرومین و بیماران نیازمند درکنار سیستم خدمات دولتی شروع نمود .

مجمع خیرین سلامت دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیردولتی و عام المنفعه است و منابع مالی آن از مشارکتهای مردمی، موقوفات، صلح، ثلث، حبس، هبه، نذر، وصیت و سایر منابع مالی داخلی و خارج از کشور تأمین می شود و مجموعه ای است، پیشرو، توسعه یافته، پویا، پایدار و کاملاً مردمی در هدایت اصولی و ساماندهی کمک ها و مشارکت های مردمی در تأمین نیازهای بهداشتی ، درمانی و آموزش پزشکی با تعامل سازنده و مؤثر در روابط ملی (داخلی) و بین المللی (خاور میانه).

در این راستا مجـمع خیـرین سلامت استان اصفهان نیز با حضور جناب آقای نیری دبیر کل محترم مجمع خیرین سلامت کشور و انتخاب جناب آقای سید حسین رضازاده به عنوان مدیر عامل مجمع فعالیت خود را آغاز نمود.