گزارش تصویری اعزام منتخبین اولین جشنواره تجلیل از خیرین سلامت به مشهد مقدس

گزارش تصویری اعزام منتخبین اولین جشنواره تجلیل از خیرین سلامت به مشهد مقدس

منتخبین اولین جشنواره تجلیل از خیرین و واقفین سلامت استان اصفهان به مشهد مقدس در 1388/4/27 اعزام گردیدند