بازدید مدیرعامل مجمع از کلینیک دیابت پارسیان مشهد

بازدید مدیرعامل مجمع از کلینیک دیابت پارسیان مشهد

بازدید مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان اصفهان آقای سیدحسین رضازاده از کلینیک دیابت پارسیان مشهد در دی ماه 1400
در این بازدید، مسئول کلینیک، توضیحات مشروحی از خدمات و تسهیلات فراهم شده جهت ارائه خدمت به بیماران دیابتی از انجام آزمایشات، تست خون، و سایر موارد مورد نیاز انجام سیر درمان بیماران تا حصول نتیجه و کاهش قند خون مراجعین، ارائه نمودند.