گالری تصاویر افتتاح و بهره برداری از دستگاه سیتی انژیو گرافی بیمارستان چمران

گالری تصاویر افتتاح و بهره برداری از دستگاه سیتی انژیو گرافی بیمارستان چمران

فرآیند نوسازی مرکز تصویر برداری بیمارستان چمران به اهتمام شرکت تولیدی متین پیروز سپاهان به مدیریت نیکوکار ارجمند خیر حوزه سلامت جناب آقای مرتضی یوسفی در سال 1400/03/05 انجام گردید و در مورخ 1401/07/29 با حضور ریاست محترم دانشگاه علوم پزشمی اصفهان، آقای دکتر مسعود پورمقدس، مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان اصفهان، ریاست اتاق بازرگانی اصفهان و شخصیت های عالی رتبه و مدیران و کادر پزشکی بیمارستان چمران به بهره برداری رسید.