آئین تجلیل از چهره ماندگار حوزه سلامت حاج رضا حاجی رستم

آئین تجلیل از چهره ماندگار حوزه سلامت حاج رضا حاجی رستم

با حضور رئیس هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت استان اصفهان، حاج احمد فامیل دردشتی، مدیرعامل مجمع حاج سیدحسین رضازاده، آقای حاج رسول سدری مدیرعامل انجمن خیریه مولود بهشتی کعبه، آقای رحیم راطبی و آقای سیدمرتضی میرلوحی از اعضای انجمن و آقای بابایی مدیر بیمارستان در روز پنجشنبه مورخ 1401/12/11 در محل اقامت خیر ارجمند جناب آقای حاج رضا حاجی رستم با اهدای لوح تقدیر، تابلوی نفیس و تقدیم سبدهای گل از خدمات ارزشمند و تأثیرگذار این خیر نامدار و چهره ماندگار تقدیر نمودند.