نشست مشترک مجمع خیرین سلامت کشور با مسئولین عالی رتبه دانشگاه علوم پزشکی و مجمع خیرین سلامت اصفهان

نشست مشترک مجمع خیرین سلامت کشور با مسئولین عالی رتبه دانشگاه علوم پزشکی و مجمع خیرین سلامت اصفهان

نشست مشترک مجمع خیرین سلامت کشور با مسئولین عالی رتبه دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان و همچنین مجمع خیرین سلامت استان اصفهان پیرامون بررسی روند فعالیت های مجمع خیرین سلامت استان اصفهان صبح روز شنبه مورخ 20/12/1401 ساعت 6:30 صبح در محل ساختمان مرکزی مجمع خیرین سلامت کشور برگزار گردید.
ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت گردید. سپس دبیرکل مجمع خیرین سلامت کشور جناب آقای دکتر شهریاری ضمن خیرمقدم به ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان آقای دکتر شیرانی و هیئت همراه و همچنین مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان اصفهان جناب آقای حاج سیدحسین رضازاده و هیئت همراه، درخصوص فعالیت های مجمع خیرین سلامت اصفهان و تشکیل مجمع خیرین سلامت در شهرها و شهرستان های تابعه استان و همچنین شیوه ارائه گزارشات فعالیت های خیرین سلامت، نقطه نظراتی را مطرح و پیشنهادات مبسوطی ارائه گردید.
در ادامه پس از پخش کلیپی از فعالیت های مجمع خیرین سلامت اصفهان، مدیرعامل مجمع ضمن ارائه گزارش از فعالیت های مجمع با اشاره به اینکه سیاست ها و برنامه های اجراشده در طول تشکیل مجمع بحمدالله بازخورد بسیار مناسبی در جذب خیرین و گستره فعالیت ها در ابعاد عمرانی، تجهیزاتی، درمانی، مددکاری و فرهنگ سازی و تشکیل انجمن ها و موسسات خیریه در مراکز درمانی و نقش سازنده ای که در حمایت و پشتیبانی از مدیران بیمارستان ها در جهت تأمین نیازهای ضروری و حمایت مالی از بیماران و سایر موارد گزارشی ارائه گردید.
آقای دکتر شاهین شیرانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درخصوص ابعاد فعالیت های مجمع و تعامل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با خیرین گزارش مشروحی به اعضاء جلسه ارائه نمود و درخصوص سیاست دانشگاه در رابطه با تکریم خیرین و استقبال از فعالیت های آنان در حوزه درمان تأکید نمود.
در پایان هدیه ای از صنایع دستی اصفهان به رسم یادبود از طرف ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان آقای دکتر شاهین شیرانی به آقای دکتر حسینعلی شهریاری دبیرکل مجمع خیرین سلامت کشور تقدیم گردید