جلسه مجمع عمومی عادی مجمع خیرین سلامت اصفهان؛ شهریورماه 1402

به گزارش واحد روابط عمومی مجمع خیرین سلامت اصفهان، صبح پنجشنبه 1402/06/2 جلسه مجمع عمومی عادی با حضور نماینده استانداری و اکثریت اعضای هیات امناء در هتل آسمان با صرف صبحانه کاری برگزار گردید. ابتدا آیاتی از کلام الله مجید توسط قاری بین المللی آقای دکتر مسعود نیکدستی قرائت شد. پس از قیام حاضرین، سرود جمهوری اسلامی ایران پخش گردید. در ادامه آقای دکتر شاهین شیرانی ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، به ایراد سخنرانی پرداختند. موضوع سخنان ایشان تحلیل جامعی از نقش خیرین در ارتقاء نظام سلامت و همچنین تقدیر و تشکر از حمایت های همه جانبه مجمع خیرین سلامت استان با لوح تقدیری همراه با یکی از آثار هنری اصفهان به منظور تکریم از اعضاء هیات مدیره مجمع توسط ایشان اهداء گردید.
ترتیل قرآن صفحه 305

تلاوت کلام الله مجید توسط قاری بین المللی دکتر مسعود نیکدستی
ترتیل صفحه 305 قرآن

پخش سرود جمهوری اسلامی ایران
ترتیل صفحه 305 قرآن

سخنرانی دکتر شاهین شیرانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
سپس آقای حاج احمد فامیل دردشتی رئیس هیئت مدیره مجمع ضمن خیرمقدم به همه اعضا محترم هیئت امنا مجمع، ویژگی های زنده یاد حاج علی سلیمان نژاد و خدمات شایان ذکری که ایشان در طول سی سال در کسوت مدیریت خیریه قمر بنی هاشم ارائه نمودند را متذکر شدند . در ادامه از تلاش های مدبرانه مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان اصفهان قدردانی نمودند. همچنین نسبت به ویژگی های مجمع خیرین سلامت و فعالیت های خیرین در استان اصفهان در راستای ارتقاء ارائه خدمات بهداشتی درمانی بیانات مشروحی ایراد فرمودند
ترتیل قرآن صفحه 305

سخنرانی حاج احمد فامیل دردشتی
ترتیل صفحه 305 قرآن

خانواده مرحوم حاج علی سلیمان نژاد
ترتیل صفحه 305 قرآن

اعضاء هیات امنا حاضر در جلسه
در ادامه با پخش کلیپ به پاس خدمات خالصانه و مجدانه زنده یاد حاج علی سلیمان نژاد، مراسمی تجلیل و تکریم از خانواده آن مرحوم با اهداء لوح یادبود و اثر هنری به یاد و نام آن زنده یاد از طرف مجمع خیرین سلامت اصفهان، لوح تقدیری از طرف ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، سبدگل، لوح تقدیر، از طرف مؤسسه خیریه تالاسمی تقدیم خانواده آن بزرگ مرد گردید. در ادامه پس از تشکیل هیات رئیسه سنی با ریاست آقای علی رجالی، آقای مجتبی حقایق به عنوان منشی، دکتر اکبر کلاهدوزان به عنوان ناظر عالی و آقای مرتضی فیروزی به عنوان ناظر دوم، جلسه رسمیت یافت. ابتدا مدیرعامل محترم ضمن خیرمقدم به اعضاء هیات امنا، گزارش مشروحی از خدمات انجام شده مجمع را ارائه نمودند.
ترتیل قرآن صفحه 305

سخنرانی حاج احمد فامیل دردشتی
ترتیل صفحه 305 قرآن

خانواده مرحوم حاج علی سلیمان نژاد
ترتیل قرآن صفحه 305

سخنرانی حاج سیدحسین رضازاده
سپس گزارش بازرس از حسابرسی و بیلان مجمع توسط آقای دکتر نورالدین سلطانیان ارائه گردید و به تصویب اعضای حاضر در جلسه رسید. سپس نامزدهای عضویت در هیئت مدیره مجمع، توسط مدیر جلسه آقای سامع معرفی شدند. پس از توزیع برگه های آراء بین حضار و آراء اخذ شده از اعضاء هیات امنا، شمارش آرا توسط هیئت رئیسه و ناظران انجام شد و 11 نفر اعضای اصلی و 2 نفر عضو علی البدل هیئت مدیره و یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل به شرح زیر تعیین گردیدند. در پایان جلسه، حاضرین از بیانات ارزشمند و عالمانه پروفسور دکتر ریحان میردامادی با موضوع نقش پژوهش و تحقیقات در ارتقاء نظام سلامت استفاده نمودند و در رابطه با مرکز تحقیقات و پزوهش حضرت رسول اکرم(ص) در شهرستان خمینی شهر گزارش مشروحی از برنامه های این مرکز تحقیقاتی به اعضای هیئت امنا ارائه نمودند.
ترتیل صفحه 305 قرآن

گزارش بازرس از حسابرسی و بیلان مالی مجمع
ترتیل صفحه 305 قرآن

معرفی نامزدهای هیات مدیره
ترتیل صفحه 305 قرآن

سخنرانی دکتر سیدریحان میردامادی
ترتیل صفحه 305 قرآن

تقدیر ریاست دانشگاه علوم پزشکی از حمایت های مجمع خیرین سلامت استان اصفهان
ترتیل صفحه 305 قرآن

تقدیر از پزشکان عضو هیات امناء

کلیپ حاج علی سلیمان نژادکلیپ معرفی فعالیت های مجمع اصفهان