گزارش تصویری اعزام منتخبین دومین جشنواره تجلیل از خیرین سلامت به مشهد مقدس

گزارش تصویری اعزام منتخبین دومین جشنواره تجلیل از خیرین سلامت به مشهد مقدس

منتخبین دومین جشنواره تجلیل از خیرین و واقفین سلامت استان اصفهان به مشهد مقدس در 1391/08 اعزام گردیدند