لیست پروژه ها

سخنرانی مدیرعامل مجمع در افتتاح بیمارستان سجزی

سخنرانی مدیرعامل مجمع در افتتاح بیمارستان سجزی

<p>سخنرانی مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان اصفهان در مراسم افتتاحیه مرکز بهداشتی و درمانی علی بن موسی الرضا سجزی اصفهان مورخ بهار 1387</p>
گزارش تصویری مراسم کلنگ زنی مرکز بهداشتی درمانی الامام علی ابن ابیطالب (ع) اصفهان

گزارش تصویری مراسم کلنگ زنی مرکز بهداشتی درمانی الامام علی ابن ابیطالب (ع) اصفهان

مراسم کلنگ زنی مـرکز بهداشتی درمانی الامام علـی ابن ابیطالب علیه السلام اصفهـان 13 رجب 1430- 88/4/15